Jeg ønsker meg en regjering som setter pris på jobben den norske bonden gjør. En regjering som prioriterer at vi skal bruke de tilgjengelige landbruksarealene til matproduksjon. En regjering som verdsetter norsk mat og ser utfordringene i landbruket. Jeg er bare 22 år gammel og skal aldri bli bonde, men jeg har et sterkt ønske om at jeg skal kunne spise trygg norsk mat om 20-30 år. Den samme tanken deler tydeligvis hverken landbruksminister Bollestad eller resten av regjeringen med meg, og det kommer tydelig frem i årets jordbruksoppgjør. Det er trist og urovekkende.

Alle land har et særskilt ansvar for å produsere nok mat til egen befolkning. I Norge har vi et flott landbruk som sikrer befolkningen trygg mat, eller verdens beste mat. De norskproduserte matvarene du kjøper på butikken er fri for antibiotika, sprøytemiddelrester, salmonella og MRSA-bakterier. Det skal vi som forbrukere være svært takknemlig for. Vi må heller ikke glemme at vi har svært strenge krav til blant annet dyrevelferd, som sikrer at for eksempel melka du drikker kommer fra en ku som lever et godt liv. Takken til bøndene burde vært en akseptabel inntekt på lik linje med andre arbeidstakere i landet.

Hovedproblemet med årets jordbruksoppgjør er at regjeringen ikke følger opp Stortingets fastsatte hovedmål for jordbrukspolitikken. Stortinget ønsker landbruk over hele landet, som blir vanskelig når stadig flere bønder må legge ned fordi de ikke har råd til å være matprodusenter lenger. For hvert år som går synker antall bønder med omtrent to om dagen, og det blir stadig vanskeligere for de som er igjen. Kanskje på tide at regjeringen våkner?

Bonden er en svært viktig del av samfunnet. Hverken du eller jeg klarer oss uten matprodusentene. Hvis vi ønsker et like godt landbruk i fremtiden, må vi gi landbruket en akseptabel lønn. Regjeringens tilbud gir ikke framtidstro eller forutsigbarhet for bonden. Regjeringa tar motet fra unge bønder, og hvem ønsker vel å gå inn i en bransje som stadig gir mindre inntjening? Hvis regjeringen fortsetter slik, er jeg svært bekymret for hvordan matbordet mitt ser ut i fremtiden. Hvem skal produsere maten vår hvis ikke bonden gjør det?

Nå er det på tide at vi lytter til bøndene og tar de på alvor, slik at vi kan ha gårder i alle kriker og kroker av vakre Østfold også i fremtiden. Derfor ønsker jeg meg en regjering som ikke ser på matproduksjon som en dugnad!