FrP skal være på verdiskapernes side. Det er politisk umoralsk å ikke legge til rette for verdiskaping. Samtidig er det en problematisk lav interesse for å fjerne unødvendige skatter blant norske politikere.

Om ikke tidligere, så burde det nå være en tverrpolitisk enighet om at koronakrisen har gjort det enda viktigere å ta grep for å stimulere næringslivet til å gjøre investeringer. Vi kan heller ikke ha et skattesystem som favoriserer utenlandske eiere og gjør det til en ulempe å være norskeid.

I mangel på begeistring for å kutte formueskatten hos norske partier, tar jeg nå til orde for å fjerne den statlige delen av formueskatten,i håp om at kommunene selv gjør de nødvendige grepene for å få den fjernet helt.

Kommunene burde ha større mulighet til å konkurrere om hvor næringslivet har lyst til å etablere seg. Statens andel er også den enkleste andelen å gjøre noe med. Derfor mener jeg staten skal kutte sin del som utgjør om lag 2,7 milliarder kroner.

Jeg tror fordelingen mellom kommune og stat har gjort det vanskeligere å fjerne skatten i sin helhet, men nå kan kommunene få til de nødvendige kuttene i skatten om staten fjerner sin andel.

Ordføreren i Bø i Nordland har gått i bresjen for å kutte størstedelen av den kommunale formueskatten fra 2021. Nå er det klart at næringstopp Einar A. Sissener, som eier selskapet Randviken, flytter virksomheten sin nordover. FrPs politikere i Tvedestrand varsler at de vil gjøre de samme kuttene i Tvedestrand for å tiltrekke seg tilsvarende bedrifter.

Jeg håper flere kommuner følger etter og ser hva som er viktig og nødvendig for å ivareta verdiskaping.

Fram mot stortingsvalget om et år skal det ikke være noen tvil om hvor FrP står i skattespørsmålene. Jeg vil fjerne formueskatten, jeg gir meg ikke før eiendomsskatten er borte, og arveavgiftene skal ikke gjeninnføres.