– Togtilbudet skal bli bedre

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg signert Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister (FrP)

DEL

JernbaneutbyggingTogtilbudet på Østfoldbanen skal bli bedre. Vi er allerede i gang med å se på ulike løsninger. Det er altså ikke riktig at intet vil skje de nærmeste ti årene. Ap og resten av opposisjonen kan med andre ord avslutte sin klagesang. Jernbanedirektoratet vurderer nå hvilke forbedringer det er mulig å innføre på kort sikt. Direktoratet ser spesielt på hvilke muligheter vi har for å øke kapasiteten ved å sette inn dobbeltdekkere som innsatstog i rushtiden, og om InterCity-togene på strekningen Oslo - Halden kan stoppe på Ås utenom rushtiden.

Vi mener jernbanens rolle kan styrkes. Derfor er vi opptatt av å legge til rette for at flere tar toget i og mellom byområdene, og at mer gods blir fraktet skinnelangs over store avstander. Etter at vi overtok i 2013 har utbygging av nye prosjekter pågått for fullt, og vi har økt bevilgningene betraktelig til planlegging av nye prosjekter og til vedlikehold.

 I Nasjonal transportplan 2018-2029. legges det opp til en stor satsing på InterCity-strekningene, blant annet mellom Oslo og Halden på Østfoldbanen. Kapasiteten her er til tider sprengt, ikke minst mellom Oslo og Ski, der det kun er ett dobbeltspor i dag. På denne strekningen vil åpningen av Follobanen være en viktig brikke for å forbedre togtilbudet på Østfoldbanen, og det vil skje før 2027. Vi skal få økt frekvens mellom Oslo og Moss/Fredrikstad i grunnrute, og redusere reisetiden på grunn av Follobanen og de nye dobbeltsporstrekningene på Østfoldbanen. Samtidig får vi kvartersavganger på lokaltoget mellom Ski-Oslo-Stabekk (linje L2). For de reisende fra de fleste stasjonene langs denne banen betyr dette dobbelt så mange avganger som i dag. Dette skjer allerede fra Follobanen åpner i 2021.

I dag er det ett tog i timen i grunnrute og innsatstog i rushretning for InterCity-togene på Østfoldbanen. I Nasjonal transportplan 2018-2029 legges det blant annet opp til å ferdigstille dobbeltspor fram til Seut nord for Fredrikstad i 2024 og til Sarpsborg i 2026. Tiltakene på strekningen Oslo-Seut vil gjøre det mulig med to InterCity-tog i timen i grunnrute mellom Oslo og Fredrikstad i 2024. Sammen med lokaltoget vil dette kunne gi fire tog i timen til Moss.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags