– Lærer vi aldri i Moss?

Hvor skal toget stå: Bystyre- og fylkestingspolitiker Gretha Kant er oppgitt over sine politiske kontrahenter.

Hvor skal toget stå: Bystyre- og fylkestingspolitiker Gretha Kant er oppgitt over sine politiske kontrahenter.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

JernbanedebattenI samarbeidsavtalens møte 23.mars, fikk vi følgende råd fra rådmannsgruppen: Planarbeidet for hensettingsanlegg, bør settes opp som sak i samarbeidsutvalgets organer for å koordinere tilbakemeldingene til BaneNor. Rådmannsutvalget mener samordning av forvaltningsnivåenes planer og tiltak er viktige for å sikre helhetlige løsninger og økt forutsigbarhet.

I samarbeidsavtalens møte 18. Juni, utdypes dette videre: Hensetting er nå en del av InterCity, det skal etableres flere anlegg langs linjen, et i Moss og et eller to anlegg i nedre Glomma-regionen. (Hovedanlegget kommer i Ski/Ås ). Som innledning til planarbeidet var det utarbeidet forstudie/silingsrapport. I forstudiefasen ble det utviklet ideer til utforming og lokalisering av hensettingsanlegg ved Moss stasjon.

Ideene stammer fra rapport «hensetting Østlandet» og innspill fra kommunene under veis. Målet med forstudien var å foreta en faglig vurdert siling av disse lokaliseringene, slik at en sto igjen med steder som var relevante og realistiske.

Planprogrammet beskriver hvilke steder som skal belyses og utredes. Samt planprosess og opplegg for medvirkning. Planprogrammet fastlegger hvilke alternativer som velges, hvilke som er silt bort i tidlig fase og hvorfor.

Planprogrammet fastlegger hvilke alternativer som taes med i den videre prosessen, med teknisk planlegging, konsekvensutredning og kommunedelplan.

Rådmannsutvalgets vurdering, som styringsutvalget sluttet seg til er:

 • Rådmannsutvalget mener det er viktig at planlegging av hensettingsspor i Mosseregionen, sees i et regionalt perspektiv, for å få en god løsning.
 • For at driften og utviklingen av togene skal fungere etter sin hensikt, er det viktig at hensettingssporet får en optimal plassering.
 • Samtidig er det viktig å se på belastning for de ulike områdene, med tanke på bl.a.jordvern, kulturminner, natur og by- og stedsutvikling.
 • Det er viktig at interessekonflikter drøftes og avklares på et tidlig tidspunkt, for å få en effektiv og forutsigbar planprosess.
 • Det anbefales at kommunene utarbeider et felles saksfremlegg for politisk behandling, når saken skal behandles i de berørte kommunene.
 • Styringsgruppen vil få saken til behandling, før endelig fastsetting av planprogram, I møtet i samarbeidsavtalen i august, var det også enighet om aktivitetsplan for bl.a. hensettingsspor.

Jeg sitter i samarbeidsutvalget sammen med bl.a. Ordførerne i Moss og Rygge. Så langt jeg har registrert har de sluttet seg til den saksgang som rådmennene har foreslått. Jeg regner også med at de husker at jeg har løftet frem alternativet i Vestby, at ordføreren der tidligere har stått frem i Moss Avis med dette alternativet. Og at det ble avvist av BaneNor.

Jeg er nå blitt kjent med at saken legges frem for formannskapet i Rygge, den 18.dm, og i Moss den 30.dm. (Merker meg at dette er politisk initiert.) Foreløpig er vel ihvertfall innstillingen i Moss ukjent.

Her har vi faktisk over flere år jobbet tett sammen med BaneNor for å få en akseptabel løsning for hensetting, vi har valgt prosess og aktivitetsplan, Så velger Ap i Moss, å bryte alle avtaler. Stikk i strid med sin egen fylkestingsgruppe. Det er fylkesvaraordfører som er leder i samarbeidsavtalen.

 • Har de tenkt på fremdriften for å få et hensettingsanlegg på plass til banen åpner? Det er helt nødvendig!
 • Hvilke konsekvenser dette kan få for pendlerne?
 • Har de tenkt på hvilke signaler dette gir til statlige og regionale myndigheter?
 • Her er det brukt masse ressurser på en prosess, helt bortkastet.
 • Har de tenkt igjennom hva det betyr at de faktisk ikke vil ha hensetting i nye Moss?

I denne bransjen er det dessverre ikke nok å få bildet i avisen, man må følge med i prosessene. Dette er et godt eksempel på hvorfor vi ikke er «i fremste rekke» når stat og region prioriterer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags