Hva er galt med planleggingen?

Jernbaneutbyggingen skaper debatt.

Jernbaneutbyggingen skaper debatt. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet har vakt litt forskrekkelse blant beboere på Kambo at Bane NOR har utarbeidet et revidert planprogram for en mulig togparkering ved Kambo Gård. Det reviderte forslaget, som er datert 18. desember 2019, utvider planarealet betraktelig og skal behandles i formannskapet i Vestby kommune 28. januar (fordi det nye forslaget også går inn i Vestby).

Kambo Vel er, som tidligere anført, sterkt imot et slikt anlegg ved Kambo Gård, men tar til etterretning prosjektleders forsikringer om at dette nye forslaget på ingen måte betyr at Kamboalternativet har blitt mer aktuelt.

Men vi er, ærlig talt, litt forundret over at Bane NOR, etter å ha møtt kraftig motbør mot et henstillingsanlegg på ca. 70 daa midt i et av kommunens planlagte nye lokalsentre med over 1000 nye boliger på trappene, går hen og bruker tid og krefter på å lage et revidert planforslag på samme sted, men hvor arealbehovet for anlegget nå er økt til nærmere 200 daa.

Minst like forvirrende er det at Bane NOR, når ny jernbanetrasé gjennom Østfold har vært under planlegging i utallige år, først i det siste ser ut til å ha oppdaget behovet for en ny toghensettingsplass. Dette burde ha vært en selvfølgelig del av den samlede planleggingen for hele togprosjektet gjennom Østfold. Nå har vi isteden havnet i en situasjon hvor togtraséen i hovedtrekk er fastlagt, og når man da i ettertid skal finne en hensettingsplass så er flere mulige lokasjoner utelukket fordi de passer dårlig inn i den togtraséen som allerede er valgt. Resultatet kan fort bli at man ender opp med en dårligere løsning enn nødvendig.

Og ikke klarte de å tilpasse traséen til planene for Rv 19 hellerHva er det som er galt med den offentlige planleggingen?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags