Gå til sidens hovedinnhold

– Vi må få flere tog sørover til Moss

Artikkelen er over 4 år gammel

Debattinnlegg signert Kjell Erik Onsrud, leder av For Jernbane

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For Jernbane har merket seg fokuset på det dårlige togtilbudet til Ås. Vi mener det er uholdbart at passasjerene må vente til langt inn i neste tiår før det blir noen forbedringer i togtilbudet sør for Ski.

Det bør være mulig å ta noen grep allerede nå. Vi mener den beste løsningen vil være å utvide dagens rushtidsavganger på linje L21 Stabekk–Oslo–Moss til hele trafikkdøgnet. Dette vil gi linje L21 en jevn halvtimesfrekvens som vil være mer i tråd med dagens behov. En annen stor fordel er at Holmlia vil få 4 og avganger per time i hver retning i grunnrute. Og Ski får 6 avganger per time til Oslo, også i grunnrute.

Når man tar i betraktning trafikkgrunnlaget og avstanden fra Oslo, har stasjonene mellom Ski og Moss et oppsiktsvekkende dårlig togtilbud. Strekningen Leirsund–Kløfta–Jessheim–Dal, Spikkestadbanen og til og med Lier og Brakerøya har for lengst fått halvtimesfrekvens i grunnrute. Men ikke Ås, Vestby, Sonsveien og Kambo, hvor det stadig bygges ut. Innpendlingen til Ås vil imidlertid øke betydelig når Veterinærhøyskolen (500 studenter og 700 ansatte) og Veterinærinstituttet (300 ansatte) snart flytter fra Oslo. I tillegg kommer alle som skal delta på møter, kurs og konferanser på Ås.

Ut fra gjeldende ruteplan synes det å være ledig sporkapasitet til å utvide rushavgangene til hele driftsdøgnet. Av 33 potensielle nye avganger synes det nødvendig med bare 7 – 8 mindre justeringer av ruta. Vendekapasiteten på Moss stasjon er tilstrekkelig for dagens rushavganger medregnet kjøring av disse som tomme tog til og fra. Mellom utkjør og innkjør Moss st. er det hhv. 10 og 13 min. Vendetidene for togsettene er hhv. 22 og 15 min. Det er samfunnsøkonomisk fornuftig å ta i bruk ledig sporkapasitet, og bruke dyre togsett hele trafikkdøgnet istedenfor bare i rushtida.

Samferdselsdepartementet har antydet at haldentogene kan begynne å betjene Ås stasjon. For Jernbane er imidlertid skeptisk til en slik løsning da disse togene ofte er overfylte. Og fordi reisetida til Oslo vil bli ytterligere forlenget for tusenvis av kunder fra østfoldbyene.

For Jernbane er en uavhengig medlemsorganisasjon som virker for at jernbanen skal utføre en vesentlig større andel av transportarbeidet innenlands og mellom Norge og utlandet hva som er tilfellet i dag. Våre mål er et bedre miljø og redusert helsebelastning fra transportsektoren.

Kommentarer til denne saken