Samferdselsminister Jon Georg Dale: – Jernbaneutbyggingen i Moss påvirkes ikke av kostnadsøkningen lenger sør

De foreliggende planene om dobbeltsporet jernbane til Halden er for dyre til å realiseres. Men utbyggingen gjennom Moss og inn i Rygge fortsetter som planlagt og skal stå klar ved utgangen av 2024.