Gå til sidens hovedinnhold

Jernbanetanker

Kronikk

Jernbanetanker

I en årrekke gikk AP og Høyre inn i valgkampene hvor de flagget dagens jernbanetrase.

Andre partier har i valgkamper gått inn for både langtunnel og jernbanestasjon under Basartaket. Partiene tapte imidlertid mer eller mindre disse valgene og forslagene fikk dermed liten tilslutning fra Moss sine innbyggere.

Mange av partiene fulgte opp sine forslag gjennom de fora hvor sakene ble diskutert. Etterhvert ga de fleste opp for flertallets beslutninger. Først og fremst fordi AP og Høyre stod fast på¨sine opprinnelige standpunkt og det de gikk til valg på.

Bakgrunnen for disse ulike valgkamputspill var bl.a at diskusjonen om ny jernbanetrase i Moss hadde foregått helt fra sent på 80-tallet og med ørkesløse diskusjoner. Politikere med AP og Høyre i spissen ble lei av disse diskusjoner og ønsket å «skjære igjennom». Ikke minst ble det fremholdt viktigheten av å finne løsninger, slik at Stortinget kunne ta det med inn i sine nasjonale transportplaner og ikke minst, garantere for midler til utbygging.

Politikk handler ofte om det nest beste. En erkjennelse om at det ikke alltid er mulig å oppnå det optimale ut fra egne vurderinger. Bl.a hører det til historien, at for å løse trafikkproblemene i Moss, fremholdt en av representantene i Teknisk utvalg sitt syn på å legge veien fra Jeløya i tunnel under kanalen. For dette forslaget ble denne nærmest latterliggjort.

Jeg kan gjerne polemisere over at min opplevelse av virkeligheten i det politiske landskapet den gang jeg var aktiv, var at når det kom til saker av teknisk art, stod AP og Høyre ofte sammen.

Dette inntrykket kan en fort få bekreftet dersom en leser de utallige kommentarer i dagens spalter. Det er stort sett alltid AP og Høyre som blir nevnt som de store, stygge ulvene fra motstandere av dagens løsning.

At disse to partier raskt er ute og forsvarer sin jernbaneløsning, bør vel imidlertid ikke overraske . De har faktisk gått til valg på sine løsninger og skylder vel sine velgere å følge opp sine valgkampløfter !!

Det jeg undrer meg over er følgende: Hvor var folket da de ulike løsninger første gang ble lansert? Hvor var engasjementet vi i dag ser over de ulike trasevalg, som faktisk ble lansert i sin tid? Mange av dagens debattanter vil fort si at de var for unge den gang på 80- og 90 tallet når diskusjonene startet. Andre vil hevde at det å sette seg inn i saken(e) var og er vanskelig.

Noen vil sikkert, og da med rette, hevde at mye sand har rent i havet og nye momenter har dukket opp.

Bare ikke kvikkleire. Den har vi vært kjent med i en årrekke her i Moss, og problemer knyttet til den. Det er vanskelig å kunne påstå med sikkerhet at andre trasevalg vil unngå denne problematikken.

I 1893 omkom 116 mennesker og 105 gårder forsvant i Verdal etter et kvikkleireskred. Siden har det gått flere skred i Norge og Gjerdumskredet er dessverre nå blitt en del av historien over skred i Norge.

Derfor er det nærliggende å tro at det nye engasjementet omkring ny jernbanetrase i Moss kommer som en direkte følge av at vi igjen er blitt påminnet, gjennom Gjerdumtragedien, om faren ved å bo i områder med kvikkleire, og dertil at det er blitt foretatt nye undersøkelser.

I Norge liker vi å hegne om vårt demokrati. Det er nok å vise til USA i disse dager. Jeg mener at ny jernbanetrase i Moss har vært underlagt alle former for en demokratisk behandling. Til dette vil jeg vise til min innledning hvor andre partier gikk inn for andre løsninger. Partiene gikk både til valg på disse og deltok i alle de politiske fora hvor en fikk rikelig anledning til å fremme sine synspunkter. At en fikk god anledning til dette er for meg det grunnleggende prinsipp for et levende demokrati. Vi ønsker vel ikke et samfunn lik USA hvor en ender opp med å hevde at grunnen til at en ikke vant var fordi de andre jukset?

Jeg velger derfor å tro at de fleste innbyggere i Moss har den tiltro at man nå vil sikre seg best mulig mot evt leirerskred og at det er nødvendig å få avsluttet det man har begynt på. Til det siste tolker jeg også stortingspolitikeres utsagn i Moss avis, statsråd Hareide sin klare tale og selv FRP sin mosserepresentant Erlend Wiborg, som tar til orde for dette.

Kommentarer til denne saken