Jernbanen gjennom Moss og Rygge

Fakta: – Alle vedtak er fattet i denne saken. I Rygge var vedtaket enstemmig, skriver Ole Gjølberg i denne kronikken.

Fakta: – Alle vedtak er fattet i denne saken. I Rygge var vedtaket enstemmig, skriver Ole Gjølberg i denne kronikken. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Kronikk signert Ole Gjølberg, Rygge.

DEL

KronikkJeg, og mange andre, har mottatt en strøm av veldig lange e-poster fra Jonathan Parker vedrørende jernbanen gjennom Moss og Rygge. Det ville fylle nesten hele Moss Avis dersom alle små og store spørsmål og påstander han reiser, skulle kommenteres. Jeg vil nøye meg med noen korte kommentarer til Parkers alternative traseforslag, utarbeidet av enmannsfirmaet Norsk Bane i Ålesund.

Først kostnadene. Disse er det ingen som med rimelig sikkerhet kan fastslå før man har gjennomført grundige geologiske undersøkelser, planlegging, verdsetting av boliger og andre bygninger som må rives og landbruks- og næringsarealer som må innløses. Kostnadsanslaget som Parker forsøker å selge inn, er beheftet med meget stor usikkerhet. Parker kaster blår i øynene på folk når han til stadighet påstår at hans alternative forslag vil bli «astronomisk billigere» (sitat fra en av hans mange e-poster).

Parker hevder videre at det vil være enkelt å grave et enormt hull til en jernbanestasjon på Myra, flytte innfartsveien, grave seg gjennom fjell og løsmasser fra Klostergata til Ørehavna og derfra videre gjennom (sannsynligvis) utfordrende masser under Øreåsen, krysse næringsområdet på Årvold og deretter flytte E6, samt legge sporet på skrå gjennom jordbrukslandskapet i morenen fra Heimdal til Såstad. Hvor enkelt dette er, er det ingen som vet før man

har gjennomført grundige geologiske undersøkelser.

Rygge er full av fornminner. Da dobbeltsporet fra Bjølsund til Haug i Råde ble bygd, ble det avdekket en rekke kokegroper og forkullede rester etter hjørnestolper, akkurat som man nå har avdekket på Dilling. Derfor er det et krav om å gjennomføre arkeologiske undersøkelser for nesten alle byggeprosjekter i Rygge, små og store, herunder jernbanebygging.

Parker forsøker å innbille folk at man raskt og enkelt kan gå i gang med hans alternative trase. Rygges ordfører har forsøkt å forklare ham at regulerings- og planleggingsprosessen for en alternativt trase kan ta 5 år, kanskje 10 år. Dette nekter han å tro på. Javel. Reguleringsplanen for Støtvig Hotell tok flere år.

Hva får ham til å tro at planlegging, geologiske undersøkelser, arkeologiske undersøkelser, grunnerverv, høringsrunder, erstatningssaker, protester fra naboer og grunneiere skal gå som svint gjennom kulturlandskapet i Rygge fra Øreåsen til Såstad? Det er helt greit å ønske seg en annen løsning enn den som er vedtatt. Men man skal ikke forsøke å lure folk.

Forslaget fra Parker/Norsk Bane innebærer etter mitt syn et miljømessig problematisk inngrep i kulturlandskapet i Rygge. Flytting av E6 ut på jordene på Dramstad, en jernbane tvers gjennom eplehagen ved Heimdal og et stygt sår diagonalt over en lang rekke jordbrukseiendommer har etter mitt syn betydelige negative miljøkonsekvenser. Så kan vi være uenig om hvorvidt disse er mer eller mindre negative enn å rive hus i Moss sentrum. Den vedtatte planen med tunell gjennom Carlbergåsen og spor derfra direkte til Dilling og Bjølsund er etter min vurdering et mye mer skånsomt inngrep enn forslaget fra Parker/Norsk Bane.

Som kjent vil den vedtatte løsningen innebære at sporet fra 1879 blir lagt tilbake til landbruk og til gang- og sykkelsti fra Carlbergundergangen til Moss sentrum. Så vidt jeg forstår, foreslår Parker/Norsk Bane at det gamle sporet skal bli liggende slik at det fortsatt skal la seg gjøre å frakte gods til og fra Moss (med et stort areal for å koble Parker’s bane på det gamle sporet).

Etter mitt syn et helt uakseptabelt forslag.

Alle vedtak er fattet i denne saken. I Rygge var vedtaket enstemmig. Nå bør kreftene settes inn på å løse de viktige utfordringene i Moss-Rygge: Trafikken til og fra Jeløy, ferjetrafikken, all annen trafikk inn i byen fra nord og sør og utviklingen av nye boligområder i Moss sentrum.

LES OGSÅ: Kan det tenkes at Bane Nor ikke har forstått alvoret?

LES OGSÅ: Åpent brev til viktige jernbane-aktører

LES OGSÅ: Alternativ byutvikling med en stasjon på Myra

LES OGSÅ: Alternativet til en stasjon i fjell under Bjerget

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags