Jernbaneutbyggingen påvirkes foreløpig ikke av korona

Jernbanearbeidere bosatt i Sverige settes ikke i karantene når de kommer til Moss for å jobbe med jernbaneutbyggingen.