Foretak som driver med lagring og styring av store mengder data i datasentervirksomheter, har mer enn doblet verdiskapingen mellom 2010 og 2016. I 2016 var det 557 sysselsatte knyttet til datasentre, skrive SSB på sine nettsider.

Bidraget til BNP fra datasentervirksomhet er beregnet til 749 millioner kroner i 2016 mot 372 millioner i 2010. Næringen har vokst ytterligere siden 2016, men hvor stor næringen i dag er, fremkommer ikke av SSB-tallene.