Temperatursvingninger rundt IKEA

Ordfører John Ødbehr og Bente Bakke (i midten) fra MDG var ikke helt på nett under høringsmøtet.

Ordfører John Ødbehr og Bente Bakke (i midten) fra MDG var ikke helt på nett under høringsmøtet. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Under onsdagskveldens informasjonsmøte om detaljreguleringsplanen for IKEA-byggingen på Delijordet svingte det fra fornuftige spørsmål om konsekvenser ved byggingen til fortsatt kamp om plassering av bygget.

DEL

Det var på forhånd ventet at Miljøpartiet de grønne, representert ved Bente Bakke og Vestby Landbrukslag ved Øyvind Kjølberg ville fortsette kampen om å beholde Delijordet som landbruksområdet og at politikerne måtte finne en ny plass til IKEA. Det forhåndstipset slo til for fullt.

Begge ba hyppig om ordet og manet sin kamp, selv om et enstemmig kommunestyre har vedtatt at Delijordet er stedet.

- Det er overraskende at de fortsatt holder på med dette. Det er bestemt at bygget skal ligge der, det ville vært langt mer fornuftig å spille på lag, slik at vi får et best mulig resultat, kommenterte ordfører John Ødbehr – som flere ganger måtte forsvare seg overfor nevnte duo.

Bekymret for realismen

Bakke og Kjølberg var mest bekymret for garantien IKEA kunne gi i forhold til like god matproduksjon på Kjenn. Vestby kommune og IKEA er enige om en jordflytting fra Delijordet til Kjenn, hvor Bioforsk skal stå for prosjektet.

- Som mange andre er jeg bekymret for realismen i en slik jordflytting. Jeg har ikke hørt at IKEA si at de garanterer en like god korndyrking på Kjenn som den vi i dag har på Delijordet, sa Bakke.

Øyvind Kjølberg på sin side åpnet med følgende stikk:

- Hvorfor er ikke de siste avlingstallene fra Delijordet offentliggjort. Man kommer ikke til å være i nærheten av å kunne produsere like godt på Kjenn som på Delijordet.

LES MER OM IKEA-SAKEN HER

Har ikke fått tall

I panelet som svarte satt Pål Walberg som er prosjektutvikler i IKEA Eiendom Holding AS, Jannicken Throndsen som er seniorplanlegger hos Asplan Viak og Trond Knapp Haraldsen fra Bioforsk.

Bakkes spørsmål ble besvart av Walberg:

- Vi garanterer at det skal være like gode driftsforhold på Kjenn som på Delijordet i 10 år etter at jorda der er dyrkbar. Men vi driver ikke med jordbruk, det er bonden selv som må sørge for matproduksjonen. Men vi skal legge forholdene til rette for at de blir så gode som mulig – dersom vi flytter jorda, sa Walberg.

Kjølberg fikk svar av Knapp Haraldsen:

- Grunnen til at vi ikke har offentliggjort noen tall er at vi ikke har fått disse tallene fra Norsk Landbruksrådgivning Sør-Øst. Vi venter på både avlingstall og kvalitetstall. Det er ingen grunn til at disse ikke skal offentliggjøres og de tallene går vi ut med så fort de foreligger.

Naboer

Mange naboer til IKEA-prosjektet hadde møtt frem og ytret bekymring rundt veiutbygging og støy.

- Det er jo akkurat derfor vi hadde dette møte, nettopp for å gi så gode svar som mulig, slik at disse kan komme med innspill til denne detaljplanen. Og jeg synes både panelet og politikerne i salen ga gode svar til disse naboene, kommenterte Ødbehr.

Frist for innspill til detaljplanen er 3. mai.

Artikkeltags