Thorsnes forteller at han tidligere har vært aktiv i Høyre, men sier at uryddige prosesser er årsaken til han trakk seg ut, og nå i siste instans har tatt initiativet til Vestbys bygdeliste:

– Jeg følte at John Ødbehr kuppet seg inn da han kom på banen for åtte år siden, og trakk meg tilbake da. Nå har det skjedd igjen, og selv om man kan si at flertallet rår, så liker jeg ikke metodene. Vi etablerer en bygdeliste.

Kraftig oppgjør

Thor Einar Ombustvedt er vel den i partiet som har tatt det kraftigste oppgjøret. Ombustvedt satt i valgkomiteen foran årets nominasjon og hadde denne kronikken på trykk i Moss Avis:

Nå står Ombustvedt på bygdelista og hans korte kommentar er denne:

- Jeg har lyst til å bidra, og derfor står jeg på listen.

Likte ikke spillet

Eirin S. Bolle er plassert på bygdelistas topp,  med Bjørn Ole Skaug og Bodil Holter som nummer to og tre. Bolle og Holter sier at ærlighet og verdighet skal stå sentralt i det videre arbeidet og Bolle begrunner det slik:

– Jeg likte ikke det politiske spillet i Høyre, men liker politikk og engasjement. Derfor har jeg sagt ja til å stå på bygdelista. Jeg er opptatt av et samarbeid rundt sentrum, ikke ligge ute på høyre fløy.

Bodil Holter hevder på sin side at Vestby Høyre driver etter dårlige demokratiske virkemidler, og har dårlig samarbeidsånd både internt og med andre partiet.

Blant annet er det en kjensgjerning at det borgerlige samarbeidet i kommunestyret brøt sammen tidlig i perioden.

- Jeg er med på bygdelista fordi lokalpolitikk er interessant å være med på og ønsker et samarbeid på tvers av partiene. Før man kan samarbeide med andre, må man klare å samarbeide internt. Målet i valget er å ta halve Høyres populasjon i kommunestyret, det vil si sju representanter.

Virvler opp støv

Høyres organisastoriske nestleder Stig Eyde mener at Bolle og Holter virvler opp mye støv og fremstår som dårlige tapere:

– Bolle utfordret John Ødbehr som toppkandidat og tapte gedigent. Det har ikke vært dårlige demokratiske prosesser i partiet. Møtene er lovlig satt og avgjørelsene er tuftet på flertallet.

– Typisk argument fra en leder som ikke vil lytte, svarer Bolle

– Eyde, frykter Høyre konkurransen fra bygdelista?

– Det er fritt fram for enhver å lage lister hvis de har meninger som går på tvers av Høyres program. Og så må jeg jo også erkjenne at partiet har noen utfordringer når det gjelder ordfører John Ødbehrs personlige saker, uten at det skal oppfattes som at jeg går imot min egen ordfører.

Eyde nevner den ulovlige hagemuren, høye telefonregninger, og at Ødbehr ville ha kommunen til å dekke grunnkurs i styrearbeid når han tidligere har gått ut og erklært at dette er noe han virkelig kan, jfr. representasjonen i Movarstyret. Jeg kan forstå at disse sakene virker uheldig.

Gavepakke

Mange har hevdet at bråket i Høyre har vært en gavepakke for Ap i valgkampåret. Om at det nå har dukket opp en bygdeliste sier Tom A. Ludvigsen dette:

- Vi registrerer at Høyre stiller med to lister, og denne siste er jo en liste som ikke vil ha Ødbehr. Det er positivt for Ap. For oss er det viktig hva slags program bygdelista kommer med, og så har vi jo en partileder sentralt som nå har erklært at vi skal samarbeide på egnede programmer, ikke ekskludere partier.

Høyrepolitikk eller ikke, personene bak bygdelista satser på en politikk i sentrum og et samarbeid på tvers av fløyene. Det endelige programmet vil bli presentert over påske.

Fikk ikke viljen sin

John Ødbehr må tåle mye kritikk for det som skjer. Han avslutter med denne kommentaren:

- Jeg registrerer bare at Vestby kommune har blitt en av de beste kommunene i landet de siste åtte årene, og kan vise til et meget godt netto driftsresultat.Kommunen er helt i toppklasse.

- Og det har ikke skjedd på tross av alt bråket?

- Det har skjedd gjennom et meget godt kommunestyre og en borgerlig posisjon. Og så registrerer jeg at de fire i partiet som ikke nådde opp gjennom demokratiske prosesser, har valgt å starte sitt eget parti. Når de ikke fikk viljen sin, må det vel være et ønske om å drive rødgrønn eller rød politikk.

- Frykter du konkurransen?

- Alle lister betyr konkurranse, men Vestby Høyre stiller med en meget god og sterk liste. Jeg håper det blir en ryddig valgkamp. Spennende? Ingen tvil.