Det var i november at planutvalget var på befaring og senere vedtok at Vestbys ordfører må fjerne en mur som står plassert én meter inn på kommunens friområde.

Ødbehr ønsket å kjøpe arealet slik at muren og et tilstøtende svømmebasseng kunne stå, men fikk ikke gehør for dette.

Kilen sak

Planutvalgets medlemmer la ikke skjul på at saken var kilen i forhold til Ødbehrs rolle som ordfører, og at den er komplisert rent prinsipielt fordi kommunen har sagt nei i tilsvarende saker der beboere søker om å få kjøpe kommunalt friområde for å utvide egen tomt.

Også barnerepresentanten og rådmannen sa nei til at Ødbehr skulle få kjøpe friarealet muren hans står på.

LES OGSÅ: Sjekk ordførerens elleville mobilregning

Risikerer bøter

Og nå har Vestbys ordfører fått brev av sin egen bygningssjef om at muren må være fjernet innen 1. juli 2015.

Bygningssjefen minner om at dersom muren ikke fjernes frivillig innen fristen, kan saken bli fulgt opp med forelegg som kan få virkning som rettskarftig dom.

Det varsles også en engangsmulkt på 10.000 og dagbøter på 1000 kroner dersom fristen ikke overholdes.

Her finner du flere nyheter fra Son.

– Visste ikke

Ødbehr har tidligere uttalt til Moss Avis at han ikke visste at muren sto på kommunens friområde, og at dersom ikke saken kunne løses ved å kjøpe grunnen, ville han rive både muren og fjerne svømmebassenget som ligger rett på innsiden av muren.