Årets jordbruksoppgjør ble en god avtale for næringen, men noen spørsmål ble ikke avklart i vårens forhandling. At man legger opp til kraftig reduksjon i melkeproduksjonen har ført til en del debatt. Jeg forstår, og er enig i, at de tradisjonelle eksportsubsidiene – som har vært viktig for deler av norsk jordbruk – forsvinner. Jeg tror likevel det kan være mulig å se på ordninger som samlet sett kan være gunstig, også for de produsentene som ønsker å se utover Norges grenser.

Norge har kvalitetsprodukter som verdens beste ost, Kraftkar. Det er noe næringen kan være stolte av, for slike produkter er et resultat av en kvalitetskjede, en dyrehelse og -velferd som er unik i verdenssammenheng. Jeg er overbevist om at slike kvaliteter, og systemer som er utviklet over generasjoner i Norge, er noe som konsumentene på verdensmarkedet vil sette pris på. Norge har gjort store investeringer i kvalitetssystemer når det gjelder jordbruksproduksjon, det burde vi nyte godt av i en global kontekst. For eksempel er GENO – og GENOs eksport av avlsmateriale, et spennende eksempel.

Jeg mener det norske importvernet bør ligge fast. Vi bør forsøke å konkurrere på arenaer der produktenes ulike kvalitetsaspekter utover pris vektlegges. Jeg tror også næringas innstilling og holdning kan påvirke om man lykkes eller ikke. Min oppfordring er derfor at spørsmål om eksport løftes inn i de drøftinger og samtaler som statsråden har med næringa, slik at man bygger en felles forståelse om potensialet for norske jordbruksprodukter i en global sammenheng.

Jeg tror også det finnes et potensial i samspillet mellom reiseliv, kultur og salg av jordbruksprodukter fra Norge. Reiseliv er en viktig fremtidsnæring for Norge. Vi må forvente at de utenlandske besøkende som blir kjent med norsk kvalitetsmat, også vil ønske å nyte slike produkter i sine hjemland, og gjøre dem kjent i sine bekjentskapskretser.

Jeg mener derfor norske myndigheter og jordbruksprodusenter må tørre å tenke tanken – vi skal lykkes – også internasjonalt!