– Redd Barna er årets mottakerorganisasjon. Dette er en organisasjon som ligger mitt hjerte nær, sier Julie, som nå er bosatt i Oslo.

Julie vokste opp på Ekholt. Hun jobbet som pleie- og omsorgsarbeider i sju år ved Ekholt sykehjem. Nå har hun videreutdannet seg til sykepleier og begynner i jobb som det i hjemmesykepleien på Majorstua og et sykehus i Oslo når TV-aksjonen er over.

Hun har et samarbeid med både MFK og Teaterkråkene i Moss, i tillegg til Tor-Petter Ekroll, som leder kommunekomiteen i Moss.

– Vi vil promotere TV-aksjonen for Redd Barna på Parkteatret samtidig som Olsenbanden Jr. på rockeren vises. MFK vil fronte aksjonen på stadion under kampen søndag 22. oktober, som er selve aksjonsdagen, røper Julie.

Barn hjelper barn

Det legges opp til at barn hjelper barn under årets TV-aksjon, blant annet ved at det arrangeres løp ved alle skoler og barnehager i Moss.

TV-aksjonen NRK Redd Barna går til å hjelpe barn rammet av krig og konflikt. Målet er å gi over 100.000 barn mulighet til å leke, lære og leve i fred.

Pengene fra TV-aksjonen går blant annet til:

  • Å gi barn muligheten til å gå på skolen
  • Å gjenforene barn med familien de har kommet bort fra
  • Å støtte tidligere barnesoldater
  • Trygge lekeområder der barn kan utfolde seg
  • Hjelp til å håndtere vonde opplevelser
  • At barn som har flyktet til Norge, får en aktiv fritid

Pengene fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

Inntektene fra TV-aksjonen 2023 vil gå til Redd Barnas arbeid for å gjenforene barn med sine familier i Sør-Sudan, gi barndommen tilbake til barnesoldater og barn som er seksuelt misbrukt i Kongo, gi utdanning og trygge oppholdssteder for barn i og fra Syria, Ukraina og Myanmar, og til arbeidet for at barn som har flyktet til Norge skal få oppleve mestring, felleskap og inkludering i sitt nærmiljø.

– Vi trenger flere bøssebærere, legger Julie til.