1. april tiltrer Ebbesen stillingen sin, som er en engasjementsstilling i forbindelse med sykehusutbyggingen i Oslo.

Det skriver Dagens Medisin.

Ebbesen ledet prosessen med å etablere det nye Sykehuset Østfold på Kalnes, men gikk av i april i fjor, som følge av en lang periode med hardt press mot sykehusledelsen etter at en rekke kritikkverdige forhold på sykehuset kom frem.

Til Dagens Medisin sier han at han ser frem til å starte i den nye jobben.

– Dette kan bli spennende, sier Ebbesen.

Han trekker frem erfaringen med byggingen av sykehuset på Kalnes som viktig:

– Det er viktig å ta med seg det som har fungert i Østfold, og det man har gjort andre steder, og samtidig se fremover. Man kan for eksempel ikke tenke at man skal bygge nye bygg som tilsvarer de man har i dag, sier Ebbesen.

De neste ti årene skal det bygges nærmere 200.000 kvadratmeter sykehus i Oslo, tilsvarende fem ganger operaen i Oslo. Flere av byggene ved Oslo universitetssykehus er over 100 år gamle og uegnet for moderne helsetjenester. Dessuten er det behov for å øke kapasiteten, slik at sykehusene kan ta imot alle som trenger sykehustjenester, også når befolkningsveksten øker.

Det skal bygges et nytt stort akuttsykehus på Aker, et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet og et nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling på Ila. Planleggingen har kommet lengst for det nye bygget på Radiumhospitalet.

Fakta

Irene Dahl Andersen tok over som midlertidig leder for sykehuset etter at Ebbesen trakk seg.

I slutten av februar i år var den nye lederen på plass på sykehuset på Kalnes – Hege Gjessing (46).

Ebbesen fikk med seg en etterlønn på nærmere 1,8 millioner kroner.