Kallumjordet: Et bærekraftig boligprosjekt

Av
DEL

DEBATT OBOS mener en utbygging av Kallumjordet både er klimavennlig og bærekraftig.

I et innlegg i Moss Avis 30. september bruker Anders Rognlien tomten som eksempel og symbol på nedbygging av matjord. Han hevder langt på vei at en utbygging av Kallumjordet vil være i strid med FNs bærekraftmål.

Matsikkerhet er viktig. I FNs 17 bærekraftmål er matsikkerhet først og fremst knyttet til utrydding av sult og utjevning av forskjeller mellom fattige og rike land. Men virkelig bærekraft er noe man oppnår ved å ha en balanse mellom målene.

Og la det ikke være tvil: Å bidra til en mer bærekraftig utvikling er noe vi prioriterer høyt i OBOS. Dette betyr at vi etterstreber å jobbe i tråd med FNs bærekraftsmål for klima, miljø, økonomi og sosiale forhold, og da spesielt i forhold til å utvikle bærekraftige boliger og lokalmiljøer nær knutepunkter.

På Kallumjordet innebærer det at vi vil bygge sentralt beliggende kvalitetsboliger på en måte som reduserer klimagassutslipp og tilrettelegger for økt biologisk mangfold.

Vår ambisjon er at alle nybygg levert av OBOS skal miljøsertifiseres. Og for OBOS Block Watne spesielt satses det i økende grad på å bygge boliger i tre, et materiale som gjennom sin livssykluss har negativt CO2-utslipp.

OBOS bidrar også aktivt til at borettslag og sameier kan ta grønne valg, både gjennom støtteordninger og ved å etablere ulike miljøtiltak.

Et eksempel er at det i en rekke prosjekter legges opp til urbant landbruk. Dette gjelder også for prosjektet på Kallumjordet hvor det er skal bli rike muligheter for dyrking i parsellhager, på tak og i drivhus. Beboerne som kjøper seg inn i den planlagte andelsdyrkingen kan bli selvforsynt med frukt og grønt i dyrkingsperioden fra juni/ juli til oktober. I dag dyrkes det bygg på Kallumjordet. Dette brukes i hovedsak til dyrefôr.

Og for ordens skyld: Rognlien skriver at Kallumjordet er 60 mål. Det er feil. Området er 47 mål.

FNs bærekraftmål legger stor vekt på målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Det har også Moss kommune lagt stor vekt på i kommuneplanen. Hovedtiltaket er å redusere utslipp fra transport med 60 prosent i 2030 sammenlignet med 2016.

Kallumjordet ligger innenfor den langsiktige utbyggingsgrensen Moss kommune har satt. Størstedelen av veksten i Mosseregionen skal skje gjennom fortetting innenfor denne grensen for å begrense klimautslipp og for å redusere press om å bygge ut de sammenhengende, produktive jordbruksarealene utenfor utbyggingsgrensen.

Beregninger OBOS Block Watne har fått utført viser at utbygging på Kallumjordet gir 13 prosent lavere utslipp fra transport enn utbygging i Moss generelt utenfor den langsiktige utbyggingsgrensen, og 23 prosent lavere utslipp enn utbygging på Støtvig. Utbygging er altså ikke bare i tråd med kommunale, regionale og nasjonale retningslinjer, som sier at vi skal fortette rundt knutepunkt, den gir også lavere klimagassutslipp.

Anders Rognlien foreslo i sitt innlegg et kompromiss: OBOS Block Watne får bare bygge på Kallumjordet hvis boligene blir loddet ut til unge i Moss og solgt til selvkost.

Et slikt forslag er verken sosialt eller økonomisk bærekraftig. Det blir som å vinne i lotto. De heldige vinnerne kan snu seg rundt og selge til full pris dagen etter med høy fortjeneste. Hvor rettferdig er det?

OBOS-konsernet har som overordnet mål at alle skal kunne eie sin egen bolig. Vårt viktigste samfunnsansvar er å bygge boliger for våre snart 500 000 medlemmer. Selskapet er derfor i full gang med å utvikle ulike kjøpsmodeller som sikrer at flere kan få en fot innenfor boligmarkedet. Å eie bolig skal ikke bare være for de privilegerte. Slike modeller vil også bli tilbudt på Kallumjordet.

En av boligmodellene - OBOS Deleie - innebærer at man kan kjøpe halve boligen i starten og leie resten av OBOS. En annen kjøpsmodell, OBOS Bostart, har en inngangsbillett til boligmarkedet som er inntil 20 prosent rimeligere enn tilsvarende nybygget leilighet i samme område.

Målet er på sikt å bygge 1000 slike boliger hvert eneste år. Det betyr at rundt 20 prosent av alt OBOS bygger de kommende årene skal være for kjøpere som i dag ikke har råd til egen bolig – selv om de er i full jobb.

Moss kommune har som mål at alle skal ha mulighet til å bo trygt i sitt eget hjem lengst mulig. Dette følger vi opp med å utvikle egne eldreboliger på Kallumjordet i samarbeid med Rygge Senior Bo. Slike tilpassede boliger vil også bidra til å redusere behovet for kommunale sykehjemsplasser. Det kan på sikt også være gunstig for kommuneøkonomien.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken