Helt utrolig å argumentere for landbruk midt i byen. Moss trenger flere innbyggere for å fungere som by hvor, man ikke er avhengig av buss eller taxi for å besøke en restaurant eller lignende. Det er alt for mye «det var bedre før-mentalitet» blant folk .

Dette er ikke fremtidsrett i det hele tatt.