Gå til sidens hovedinnhold

Kallumjordet-saken og inkonsekvent jordvernpolitikk

LESERBREV Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunestyret i nye Moss behandlet kommuneplanen for annen gang den 11 juni. Her vedtok posisjonen (Ap, Sp, Rødt, SV, MDG og Krf) å ta ut Kallumjordet (ca. 60 da.) som fremtidig boligområde. Begrunnelsen var hensynet til jordvern.

I samme kommunestyremøte vedtok disse seks partiene å omdisponere 20 da. dyrket mark til boligformål i Larkollen (Støtvikjordet). Begrunnelsen var behovet for vedlikeholdsutbygging på Larkollen, og at dette jordbruksarealet har ligget brakk i 20 år. Det første er jeg enig i, men at grunneieren har latt dette jordbruksarealet ligge brakk i 20 år er et dårlig argument. Her blir en grunneier ”premiert” for ikke å sørge for at verdifull jordbruksmark er blitt dyrket og holdt i hevd.

Dette gir et uheldig signal til andre grunneiere som ønsker å bygge ut sine eiendommer. Dette vedtaket er dessuten inkonsekvent sammenlignet med den begrunnelsen posisjonen benytter for å ta Kallumjordet ut av kommuneplanen som fremtidig boligområde.

Den politiske posisjonen har uttalt at de i Kallumsaken ønsker å markere at de tar jordvern på alvor. Slike politiske markeringer kan være på sin plass. Men når posisjonen samtidig omdisponerer jordbruksareal til boligformål i andre deler av kommunen, så undergraver de sin egen begrunnelse.

Det er gjennom politisk argumentasjon og begrunnelser for vedtak vi velgere kan skille mellom partiene. Vedtakene under den siste behandlingen av kommuneplanen opplever jeg som forvirrende. Det er mange gode grunner for å bygge ut Støtvikjordet, men det er inkonsekvent sett i forhold til vedtaket om Kallumjordet.

Det nye kommuneplanforslaget er vedtatt lagt ut til ny høring. Det er bra. Da får ikke bare innbyggerne muligheter til å komme med synspunkter, men politikerne får tid til å tenke seg om en gang til – om ikke annet for å kunne finne fram til bedre og mer konsekvente begrunnelser for sine vedtak i kommunestyret 11 juni

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.