«Stasjonsbibliotekaren» gledelig overrasket av ryddehjelp etter ramponeringen

Venterommet på Kambo er nå tilbake til sitt bokpyntede og julepregede seg igjen. Den mystiske «stasjonsbibliotekaren» fikk hjelp av Bane NOR til å rydde.