Kan miste treningstilbudet: – Dette er uendelig viktig for oss

Ordningen «Aktiv på dagtid» skal få flere langtidssykmeldte og uføre ut i aktivitet. Nå er tilbudet foreslått fjernet, til tross for at Moss kommune scorer svært dårlig på folkehelse.