Gå til sidens hovedinnhold

Kan riksveinøtta knekkes?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På Bylaben den 24. september presenterte Statens vegvesen (SVV) sine foreløpige konklusjoner om oppdrag Riksvei 19 og ferjeleiealternativene i Rygge. Bylaben var stappfull. De fleste registrerte at alle korridorene førte til dagens fergeleie og at flere innebar lange omveier i dagen over Rygges kulturlandskap, langs strandsonen og tvers over Moss havn. Hvorfor?
BBM har stor tillit til SVVs ønsker om medvirkning og vi har brukt litt tid etter møtet til å gjennomgå stoffet. Vi hadde mange spørsmål og heldigvis fant SVV tid til å svare oss i et møte. Svarene åpnet for enda flere spørsmål og igjen ble vi hyggelig overrasket. SVV stiller velvillig opp på vårt åpne møte den 11. november for å informere. Kanskje vi kan knekke riksveinøtta i felleskap?

Staten bør betale

BBM har hele tiden ment at det er en fordel at Staten betaler for en riksvei som har flere funksjoner enn kun stamvei til Vestfold. Vi ser gjerne at den avlaster dagens bygater slik at deler av disse kan bli til gågata eller brukes til funksjonelle kollektiv- og gang- og sykkelfelt. Dette innebærer satsing på en tunnel som skåner byen. Den bør komme i tillegg til dagens gatenett og avlaste bydeler med dårlig tilgjengelighet. Vi tenker særlig på Jeløy, byens Sjøside (dagens havn) og dagens sentrum. Dersom bydelene kobles til E6 mot syd kan gatenettet i Rygge avlastes også. Kan vi slippe å bygge om Ryggeveien til 4-felts vei som planlagt? Blir det mindre press på Varnaveien?

Mossinger er forhåpentligvis kloke av skade etter vedtaket om et ødeleggende dobbeltspor som knapt gir noen målbare forbedringer. En forutsetning for veisatsing må være at den gir vesentlig flere fordeler enn ulemper, BÅDE for riksveitrafikkanter OG for Mossinger.

Forslag

På grunn av dette har BBM jobbet med skånsomme forslag til RV19 i tunnel fra E6 til kanalen, som vi vil vise i vårt møte på House of Foundation. To av våre forslag bygger på en av SVVs seks korridorer. Begge forslag starter fra en ny rundkjøring like syd for Blinken og går under planlagte dobbeltspor i fjell ved Høienhald. Den ene ble behandlet i Moss Formannskapet i fjor og vedtatt videresendt til Statens vegvesen. Forslaget viste en kobling til dagens påkjøring til E6 på Årvoll. SVV varslet i møte at de er uenige med sin egen konsulent. De tror ikke veien kan krysse under banen ved Høienhald. Hvorfor?
BBMs andre løsning ligner den første fram til Øre båthavn, men fører RV19 videre til en påkjøring til E6 ved "By the Way" Røde streker på skissen viser veibane i dagen, grønne streker er veibane i bergtunnel og blå streker (ved Øre Båthavn) er kulvert. Vi er usikre på veistrekningen syd for Rådhuset, men regner med at den må være i en løsmassetunnel som bores og støpes uten kulvert. Arena og minst et hus ved skråningen ned mot Blinken må antagelig rives. Traseen er bare 3,5 km lang og kan gå hovedsakelig i fjell. Vi forutsetter at ingen flere hus må rives.

Samarbeid?

I juni 2018 lovte Ketil Solvik Olsen at SVV og BaneNOR skulle samarbeide om å finne gode krysningspunkter for vei og bane innen januar 2019. SVV innrømmer nå at dette fortsatt ikke har skjedd. På BBMs møte den 11. november (kl 18:00 på HOF) vil vi spørre SVV om hva som kan gjøres for å sikre samordnet prosjektering og forsterkning av banen på kritiske krysningspunkter, før anleggsarbeidene har kommet for langt. Hvordan kan mossebefolkningen forenes for å sikre en løsning som er til gagns for Moss og gjennomførbar innenfor dagens NTP periode?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.