I et leserinnlegg jeg hadde i Moss Avis med tittelen "ikke lett å være FrP-er for tiden”, viste jeg til at dagens regjeringen (hvor FrP som kjent har en sentral rolle) har vedtatt å ta i mot og integrere 3000 kvoteflyktninger i Norge per år. Lokalt går FrPs representanter i både Moss og Rygge høyt på banen og er mot at de skal integreres i kommunene. Jeg viste i mitt innlegg til at regjeringen har et eget integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi) som forutsetter og legger til grunn, at flyktninger som får oppholdstillatelse skal og må integreres i landets kommuner. For Moss og Rygge betyr det at kommunene blir anmodet om å bosette henholdsvis 36 og 20 flyktninger i 2019. Hvis ikke kommunene tar dem imot, hvor skal de da bo, integreres, jobbe og leve sine liv?

Denne inkonsekvensen er på mange måter typisk for FrP. Jeg viste også til eksempelet med kampen mot plassering av jernbanestasjonen i Moss der FrP lokalt sto bak kravet om å få utredet et mer bymiljøvennlig alternativ. Mens regjeringen med en samferdselsminister fra FrP nektet å etterkommer dette kravet.

I tillegg kommer det lokale kravet om å få flyttet Riksvei 19 ut av Moss bys sentrum (for eksempel til Kleberget) med en tunnel rett øst til Årvoll (E6). Og at den nye Riksvei 19 IKKE skal være bompengefinansiert av innbyggerne i Moss. Så langt har det vært liten velvilje fra den samme samferdselsministeren om å etterkomme også dette kravet fra befolkningen (og FrPs lokallag!) i Moss.

Jeg kunne ha trukket fram flere eksempler på at det er typisk for FrP og være både FOR og MOT samme sak, avhengig av hvor de befinner seg i partihierarkiet. De fleste som i sin tid fulgte debatten om flyseteavgiften og rollen til våre to lokale stortingsrepresentanter fra FrP, vil være enige i dette. Lokalt forsøkte de å stille seg i spissen i kampen mot at denne avgiften skulle innføres på Rygge Sivile Flyplass, mens de i stortinget stemte FOR. Men her skal rett skal være rett: FrPs to lokale stortingsrepresentanter innfridde løftet om å bli kvitt CO2 avgiften på Rygge Sivile Flyplass, selv om vi fleste nok ikke trodde at dette skulle oppfattes så bokstavelig.

I et svarinnlegg medlemsansvarlig i Moss FrP har på innlegget mitt i Moss Avis 24.01, forsøker han å tilbakevise dette ved å påstå at Rødt har en uansvarlig flyktningpolitikk. I vårt forslag til statsbudsjett 2019 foreslo Rødt på Stortinget å øke antall kvoteflyktninger fra dagens 3000 til 5000. Dessverre ble ikke Rødts forslag til statsbudsjett vedtatt. Som lokalpolitiker vil Rødt likevel stemme FOR regjeringens anmodning om å bosette det antallet flyktninger regjeringen foreslår i Moss og Rygge. Og vi vil bidra til at disse blir godt integrert i Nye Moss kommune. Er dette virkelig uansvarlig?

FrPs Ole Martin Johansen bruker i tillegg store deler av sitt innlegg på å forklare at Rødt ikke er noe bedre fordi vi ikke stilte krav til Moss AP om at det skulle utredes en alternativ jernbanetrase i Moss. Jeg tror de fleste har fått med seg at ikke minst Moss APs rolle overfor BaneNor, var en vesentlig grunn til at Rødt IKKE sitter i flertallet sammen med AP, MDG og SV. Rødt er et selvstendig støtteparti til dagens posisjon, jamfør den inngått samarbeidsavtalen. På tross av denne viktige uenigheten er dagens flertall i Moss LANGT å foretrekke.