Sommeren har tatt tak i Moss, trafikken gjennom byen flyter litt bedre, men vi vet at snart kommer høsten. Når skolen starter, er ferien over for de fleste, trafikken øker og er snart tilbake på gammelt nivå. Og hvis ansvarlige myndigheter fortsetter som i dag, altså gjør nesten ingenting, så vil vi igjen få stillestående køer fra Hoppern til E6.

Hva gjør veimyndighetene når trafikk-korken i Moss medfører kø helt ut på E6? Vil de klare å ivareta trafikksikkerheten? Hvor stor risiko kan de akseptere før de griper inn med tiltak, som hjelper?

Vi har lenge hatt trafikkproblemer i Moss, men det toppet seg da kanalbrua ble innsnevret. Dessverre så valgte Viken, som er veieier, å ikke kommunisere med hverken kommune eller politikere, før innskrenkingen måtte gjennomføres. Derfor har heller ikke kommunen kunnet jobbe frem gode avbøtende tiltak. Men heldigvis så har den Jeløya bosatte fylkesrådslederen i Viken, Ap’s Siv Henriette Jacobsen, lovet at det skal «pøses på med tiltak», så snart kommer det nok mange gode løsninger…. Så langt har vi fått et vikeplikts skilt og et gangfelt er flyttet.

Beredskapsbro

Statens Vegvesen, som kan litt om broer og veier, har foreslått å legge en beredskapsbro oppå dagens kanalbro. En slik løsning vil gjøre at vi kan beholde fire kjørefelt over kanalen. Vegvesenet har til og med flere broer liggende tilgjengelig. Dette forslaget kom på forsommeren, men jeg har enda ikke sett svar fra Viken om hva de mener om en slik løsning.

Buss

Et viktig tiltak for å redusere trafikken, er å få flere til å ta buss. Og det er samme Viken-fylkeskommune, som er ansvarlig for bussing i Moss.

Det er mulig å stenge gjennomgangstrafikken til og fra Logns plass (forbi Mors Cafe). Og kun holde veien åpen for buss. Vi vil da kunne legge om bussrutene til Jeløya og la bussene kjøre om Sjøbadet, istedenfor at bussene skal stå i kø ned Helgerødgata. Buss vil dermed komme raskere til og fra byen, enn privatbilene. I tillegg vil trafikken flyte bedre over kanalen, siden trafikken til og fra Longsplass blir sterkt redusert.

Også må Viken, med støtte av Moss kommune, tilby gratis, eller sterkt rabatterte busspriser, på Jeløya. Vi hadde en test med gratis buss i Moss, da økte bruken med 50%, så vi vet at flere tar buss, når prisen reduseres kraftig. Ordføreren i Moss har varslet at hun vil bidra i en slik ordning, sammen med fylkeskommunen. Men når får vi svar fra fylkeskommunen, som eier busselskapet? En gratis buss som går raskere til og fra byen, enn privatbilene, kan vise seg å være et av de mest effektive tiltakene for å få ned bruken av privatbil, og dermed redusere køene. Ikke er det veldig kostnadskrevende, ikke krever det ny infrastruktur og det kan innføres raskt.

Gang- og sykkelbru

Vi kan nå lese at det planlegges med en sykkel- og gangbro over kanalen. Det blir sikkert bra. Vi trenger absolutt å forbedre forholdene for myke trafikanter. Men det er ikke et tilstrekkelig tiltak, for å få kontroll på trafikken. Vi kan ikke lene oss tilbake og tro at trafikkproblemene i Moss løses av en gang- og sykkelbru. Også aner det oss at det vil ta lang tid før en slik bro realiseres.

Avbøtende tiltak

Det har kommet inn en rekke forslag på avbøtende tiltak. Vi har enda ikke sett en oversikt over disse forslagene, selv om det er mange måneder siden de ble sendt inn. Vi forventer at Viken snarest presenterer alle forslagene, med vurdering om de kan/skal gjennomføres eller ikke.

Det er Viken som eier kanalbroa og det er Viken som er ansvarlig for drift og vedlikehold. Men det er Moss kommune, ved ordføreren som «pushe» på slik at vi får en god løsning. Arbeiderpartiet styrer både i Moss og Viken, så her bør det være mulig å komme med gode løsninger.