Ja hva skal man gjøre?

Dette med Kanalbrua er jo en varslet «katastrofe». Politikere med ansvar i fylket har ikke evnet å gjøre jobben sin. Tydeligvis har de vært for langt unna Moss.

Spørsmålet er vel litt også om de lokale politikerne i Moss har vært nok offensive - selv om de sikkert vil hevde dette selv.

For undertegnede virker det som mange av de såkalte avbøtende tiltakene det er kommet forslag om knapt vil ha noen effekt.

Så hva kan innbyggerne i Moss gjøre for å få fylket til å få fortgang til bevilgninger av ny bru?

Skal man gjøre opprør og fremprovosere ennå mer kaos?

Skal man få «motorstopp» i køen?

Skal man ha aksjoner i fotgjengerfelt?

Skal man demonstrere på fergekaia?

Skape mediaoppmerksomhet via TV?

Noen som har andre gode odder?