Kaos på Vestby stasjon

Ikke nok med at det er busstreik, men når et tog sperrer linjen samtidig blir det fort kaos.