Vedrørende skolekjøkkenet på Kirkebygden

Tiltak: Rektor Anne Grønsleth, verneombud Kate Eriksen og lærer i mat og helse, Mona-Elisabeth Antonsen har stengt skolekjøkkenet på Kirkebygden skole på grunn av bekymring for hygiene og temperatur.

Tiltak: Rektor Anne Grønsleth, verneombud Kate Eriksen og lærer i mat og helse, Mona-Elisabeth Antonsen har stengt skolekjøkkenet på Kirkebygden skole på grunn av bekymring for hygiene og temperatur. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg om skolekjøkkenet på Kirkebygden i Våler, signert ordfører Reidar Kaabbel (Sp).

DEL

DebattTidligere i høst ble elever og foresatte orientert om at skolekjøkkenet ved Kirkebygden barne- og ungdomsskole er stengt for all undervisning grunnet høy temperatur og manglende hygiene. Det er svært beklagelig at våre elever, foresatte og ansatte skal oppleve dette. Politisk ledelse og Rådmannen har nær dialog om utfordringen. Først og fremst er det viktig at vi får åpnet skolekjøkkenet så raskt som mulig ved å utbedre avvikene som foreligger. Parallelt arbeides det med en langsiktig løsning som skal ivareta elevens rett til et godt fysisk læringsmiljø jamf. § 9A-7 i Opplæringsloven.

Ordfører har i dag bedt Rådmannen se nærmere på skolestilbudet ved Kirkebygden skole.

Følgende bestilling foreligger:

Det skal tas en helhetlig vurdering av en formålstjenlig utforming av lokaliteter som ivaretar behovene for skolestrukturen ved Kirkebygden barne- og ungdomsskole i et kort og langsiktig perspektiv. Bygningsmessige standard og funksjonalitet skal vurderes, samt hvordan driften kan være mest mulig kostnadseffektiv og av høy kvalitet.

Framtidsrettede dynamiske og fleksible løsninger vurderes. Disse ses i sammenheng med forventede endringer i læreplanverket, jf. bla. ny overordnet generell del – «Verdier og prinsipper for opplæringen». De løsningene som vurderes skal ta hensyn til teknologisk utvikling og aktuelle sentrale føringer, som regjeringens «Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017 – 2021».

Bygget må ivareta en høy miljøetisk standard. Alternative valg av materialer og tekniske løsninger skal vurderes, inkludert klimaanlegg og inne/utemiljø i henhold til gjeldende tekniske forskrifter (TEK17). Massivtre skal vurderes. Fremtidige behov for utvidelse av idrettshallen/idrettsanlegg skal også inngå i vurderingen. Parkering, logistikk, trafikksikkerhet og utomhusanlegg inngår i bestillingen.

Arbeidet skal resultere i en anbefalt prosess fram mot en framtidsrettet, helhetlig, effektiv og bærekraftig løsning for skoletilbudet på Kirkebygden og i kommunen vår.

EPC-prosjektet på Kirkebygden ungdomsskole skal settes på vent.

Det vil også være nødvendig å se på Våler kommunes rutiner vedrørende håndtering av avvik som innrapporteres. Det må sikres at informasjon når frem effektivt og tydelig, slik at liknende hendelser ikke gjentas i femtiden.

Det er ingen overraskelse for Vålers politikere at denne skolen er gammel, og vi ville nok alle ønsket at den allerede var erstattet av en ny og moderne skole.

Likevel er det viktig å huske at vår oppgave som folkevalgte er sammensatt. Vi ønsker et best mulig tjenestetilbud for alle, men vår jobb er å prioritere rekkefølge på nødvendige store investeringsprosjekt samtidig som vi skal føre en politikk som er økonomisk ansvarlig. I august 2016 åpnet den nye barneskolen på Kirkebygden. I år står et nytt bygg ferdig på Våk skole.

Arbeidet med ny barnehage på Kirkebygden er i gang. Det er igangsatt et samarbeid med arkitekt, for å se på hvilke muligheter vi har for å bygge ny gymsal i Svinndal.

Det er ikke noen tvil om at det skjer mye med Våler skolens og barnehagens bygg og at elevenes fysiske læringsmiljø er viktig for oss. Nå er tiden inne for å se på kommunens ungdomsskole.

- Uakseptable forhold på skolekjøkkenet på Kirkebygden 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags