– Det er skolestart, og for mange ferske førsteklassinger innebærer det deres første virkelige møtet med trafikken. Vær ekstra oppmerksom i trafikken og la gjerne bilen stå hvis du kan, skriver Trygg Trafikk i en pressemelding.

Ifølge organisasjonen, er det mer enn 600.000 barn i grunnskolealder. 60.000 av disse er førsteklassinger med lite trafikkerfaring, poengteres det videre, og det kan bety farer.

Fungerende opplæringssjef i Trygg Trafikk, Kenneth Minde, tror at enda flere foreldre har mulighet for å legge til rette for at barna kan gå eller sykle til skolen.

– Mange skoler er plaget av mye trafikk rundt skoleområdet. Det kan lett skape farlige situasjoner. Selv om mange familier er avhengige av bil i hverdagen, ønsker vi at så mange som mulig tenker gjennom om de egentlig trenger å kjøre og hente på skolen.

– Vi voksne har ansvar for at alle barn – ikke bare våre egne – har en trygg skolevei. Trengsel og uoversiktlige situasjoner ved skoleporten blir en daglig risikofaktor. Så hvis du må kjøre, går det an å parkere et stykke unna og gå den siste biten, sier Minde i samme pressemelding.

Klipp hekken

Også Viken fylkeskommune kommer med oppfordringer i forkant av skolestart. På deres nettside poengterer fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes, at høy fart er en av de viktigste årsakene til trafikkulykker.

I forbindelse med skolestart skal det derfor avholdes fartskontroller ved flere skoler.

– Noe av det viktigste du kan gjøre er å respektere fartsgrensene, de er der for en grunn, sier Skinnes på Vikens nettside.

– Har du hekker, busker eller trær på eiendommen din, må du klippe disse, slik at de ikke hindrer sikt for trafikantene. På den måten tar du ansvar for trafikksikkerheten og du bidrar til større trygghet i lokalmiljøet, fortsetter han.