Klar tale fra politikerne: Vil ha ny toglinje mellom Ski og Arvika innen 2030

Vedtaket i kommunestyret var enstemmig.