– Vi ønsker rett og slett å finne ut hva som er bakenforliggende årsak for at dette skjedde, sier Nygård til NTB.

Nå har han sendt ut mandatet for regjeringens eksterne granskning av Follobanen-prosjektet. Jobben er lagt ut på anbud.

– Det er et ganske bredt mandat. Det handler om hendelsene som førte til at banen ikke kunne være under drift. Men det er ikke en gjennomgang av hele prosjektet. Det har blitt gjort to ganger tidligere, både i 2020 og 2022, sier samferdselsministeren.

Granskningen skal blant annet se på følgende:

* Hendelsesforløpet og relevante beslutninger i slutten av prosjektet

* Hva som ledet fram til valget av løsningene som det senere har oppstått problemer med

* Prosessen med retting av feilene

* Bane Nors systemer og rutiner

* Bane Nors oppfølging av entreprenørene

Planen er at granskningen skal være ferdig innen sommeren.

Nygård: – Veldig uheldig

Follobanen skulle redusere reisetiden mellom Oslo og Ski og har kostet staten 36 milliarder kroner. Men kun ni dager etter åpningen i desember måtte den stenge igjen på grunn av trøbbel med det elektriske anlegget.

Siden har Bane Nor kommet med en rekke utsettelser for når banen kan åpne igjen. Dette er fortsatt uavklart.

– Jeg mener at det er en veldig uheldig situasjon for norsk jernbane og for passasjene, sier Nygård.

Det har kommet mye kritikk av håndteringen av prosjektet, men statsråden ønsker ikke å spekulere i hva som kan komme fram i en granskning.

– Prosessen må få lov å gå sin gang. Jeg trekker ingen konklusjoner, men registrerer at det er ulike hypoteser om hva som har gått galt. Alt fra kontraktsforhold, prosjektering og stress knyttet til åpningstidspunkt. Men jeg skal ikke være noen dommer. Forhåpentligvis vil vi få noen svar i gjennomgangen, sier han.

Refser Bane Nor

Men allerede nå er Nygård tydelig på at håndteringen av saken i Bane Nor ikke har vært god.

– Det er en bane som har blitt åpnet og som det ikke er drift på. Det har også vært svak håndtering av kommunikasjon og de signalene man har gitt til publikum. Det har jo tre ganger kommet nye tidspunkt for åpning. Det er ikke forutsigbart eller noe som skaper tillit, sier han.

– Kan rapporten få konsekvenser for ansatte i Bane Nor?

– Det blir å spekulere. Dette er først og fremst en gjennomgang som skal avdekke årsaksforhold og ikke ansvarsforhold. Hovedhensikten er ikke å peke på noen.

Mandatet ber også om at granskningen ser på den mye omtalte rapporten fra Norconsult, som stilte spørsmål ved noen av løsningene som senere har ført til problemer.

– Det er en rapport som ga noen indikasjoner på svakheter ved prosjektet, og som ikke ble meldt oppover til toppledelsen i Bane Nor. I tillegg ble risikoen kvittert ut ved en litt uortodoks testmetode. Jeg har hørt noen si at dette ikke er så sentralt lenger, men det får man analysere i gjennomgangen, sier Nygård.

Beklager

Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund beklager at det har tatt tid å få gjenåpnet tunnelen. De er nå i gang med testkjøring.

– Jeg forstår både publikums og statsrådens frustrasjon over at vi har gått ut med flere datoer for åpning, og til slutt har valgt å ikke gå ut med noen ny dato, sier han.

Han sier seg enig med samferdselsministeren i at en ny tunnel skal funke når den åpnes.

– Vi gjør nå nødvendige undersøkelser. Det har jo også statsråden varslet at departementet skal gjøre. Vi avventer undersøkelsene for å se hva vi kunne gjort annerledes, sier Frimannslund.