– Alle som er ute etter jobb, bør komme på denne messen, oppfordrer NAV.

I to og en halv time vil ventelig 1000 -1200 arbeidssøkere finne veien til Mossehallen i Nesparken i Moss denne onsdagen. Det er i alle fall det NAV-kontorene i mosseregionen og Follo håper på.

– Vi har sendt ut 2200 personlige invitasjoner til arbeidssøkende. Vi håper og tror at minst halvparten av dem vil komme på denne messen. I tillegg er selvsagt denne jobbmessen åpen for alle som har lyst til å komme enten de ser seg om etter ny jobb eller som bare vil orientere seg i arbeidsmarkedet, sier Ken Olsen og Andreas Kjellin Bergmann fra NAV.

Messen er et samarbeid mellom seks NAV-kontorer i Follo og fire NAV-kontorer i mossedistriktet samt Din Utvikling, Personalpartner, Frisk og Fortuna HR.

– Aldri før er det blitt avholdt en så stor jobbmesse i distriktet, sier Ken Olsen og legger til at det er helt naturlig at det legges opp til en felles messe for Moss og Follo siden det er et stort felles arbeidsmarked for kommunene i de to regionene.

Opp mot 50 arbeidsgivere vil holde stand på messen. Det vil i tillegg være egne arbeidsgiverpresentasjoner fra en jobbscene som er rigget opp i Mossehallen.

 

– Vi har bedrifter til stede som trenger alt fra to til 40–50 nye arbeidstakere. De er ute etter både faglært og ufaglært arbeidskraft. Og målgruppen er alt fra ungdom til 55+. I sum er det minst 200 ledige stillinger som trenger å bli fylt opp, sier de messeansvarlige Ken Olsen og Andreas Kjellin Bergmann fra NAV.

På messen vil det være bedrifter fra bransjer som salg og kundebehandling, helse og omsorg, transport, sikring og vakthold, kabinpersonell/ flyvert, plate og sveis, lager og logistikk, lærer og instruktør. Bare virksomheter som Nokas Aviation Security, PSS Securitas og Hjemmetjenesten i Vestby kommune har til sammen over 100 ledige jobber å tilby.

Messearrangørene lover også å være til stede med så vel jobbverter som karriererådgivere for å bistå med råd og veiledning innen CV, søknadsskriving, yrker og utdanning. Grensetjenesten vil i tillegg gi råd om jobb i Sverige. I tillegg stiller NAVs EURES-tjeneste med informasjon om jobber innen EU.