Køen hoper seg opp og 105 venter nå på prøvesvar i Moss: – Forstår at folk ønsker svar så fort som mulig

I Moss kommune er det nå 105 personer som venter på svar om de har korona eller ei. Kommuneoverlegen uttrykker forståelse for bekymringen blant innbyggerne, men skisserer usikkerhetsmomenter som kan bety endringer for prøvekøen.