Kollaps i Fastlege ordningen.

En ordningen som har bevist sin effekt for folkehelsen utover en hver tvil.

Det haster å forhindre at Kollapsen skjer!

I årets første uke rapporterte over en tredjedel av kommunene om en utfordrende eller kritisk helsehjelpkapasitet hos fastlegene.

Utrolig at et av verdens rikeste land ikke har tatt seg råd til å bevare og styrke Fastlegeordningen (FLO} Ordningen som har vært så populær blant befolkningen .

Den er basert på KOPF ideologien som ble lansert i «Tanker om morgendagens primærlegertjeneste»i 1977 . Det vil si : En kontinuerlig, omfattende, personlig og forpliktende primærlegetjeneste. Det dreier seg om å beholde samme fastlege over mange år i et velorganisert Fastlegesystem. Det er nylig bevist at denne ordningen reduserer behovet for innleggelse på sykehus og reduserer dødelighet i befolkningen. Jeg sikter til den nylig publiserte store studien fra allmennmedisinsk forskningsmiljø i Bergen. om effektene av den den norske FLO. Der viser forskerne, ledet av Hogne Sandvik, at jo flere år du beholder samme fastlege jo mindre behov har du for å oppsøke legevakt eller trenge innleggelse på sykehus. Du reduserer også risikoen for å dø i en gitt periode!

Personer som har hatt samme fastlege i mer enn 15 år har 28% mindre sannsynlighet for å bli lagt inn på sykehus og 25% for å dø i en gitt periode. Jeg er stolt av å ha vært med å lansere KOPF ideologien i 1977, men synes det er utrolig trist at FLO nå rakner. Nå må det ras kraftige grep så vi forhindrer at det skjer!