Kolliderte med skilt – innrømmer kjøring, men ikke kollisjon