Moss Avis har flere ganger omtalt saken om kutt av brøyting av private veier, som ble vedtatt i budsjettet for 2020. I gamle Rygge har det vært en praksis å brøyte disse veiene før kommunesammenslåingen.

Etter sammenslåingen lå det imidlertid an til at den minst 50 år lange tradisjonen gikk mot slutten, men under et kommunestyremøte i november i fjor fikk Høyres forslag om å brøyte ikke-kommunale veier i Rygge flertall.

– Litt overraskende, sa en fornøyd Bjørn Mikarlsen (H). I kommunestyremøtet foreslo han å bevilge 250.000 til å brøyte ikke-kommunale veier i Rygge ut 2021. Pengenes skal tas fra disposisjonsfond. Forslaget fikk 25 av 49 stemmer (Høyre, Sp, Ny Kurs, Frp, Venstre og uavhengig stemte for) og dermed flertall i kommunestyret.

Etter et par uker måtte imidlertid administrasjonen kaste inn håndkleet. De maktet ikke å få noen til å ta på seg jobben for denne summen på så kort varsel. Og lovet i stedet at pengene skal fordeles etter søknad fra nyetablerte private veilag – for brøyteutgifter ut 2021, skrev Moss Avis i desember.

LES OGSÅ: Varslet brøytekaos i Larkollen er slett ikke avblåst

Nå kan du søke

Nå har kommunen åpnet for søknader og de 250.000 kronene skal fordeles. Kommunen opplyser at bevilgningen gjelder for brøyting og strøing av private veiene i perioden fra 1.10.2021 til og med 31.12.2021. Bevilgningen skal fordeles forholdsmessig mellom mottatte søknader, på bakgrunn av antall meter vei kommunen tidligere brøytet for veilaget eller enebruker, ifølge kommunen.

Kommunen stiller følgende krav til den som søker.

  • Du er enebruker av privat vei som tidligere ble brøytet og strødd av Rygge kommune.
  • Du representerer et veilag til privat vei som tidligere ble brøytet og strødd av Rygge kommune. Det kan kun sendes en søknad pr. veilag.
  • Kostnadene du søker støtte til er for brøyting og strøing av den private veistrekningen i perioden 1.10.2021–31.12.2021.
  • Du kan dokumentere kostnadene.

Søknadsfristen er 15. juni 2022.