Kommunen ber hytteeiere slutte å spørre om tillatelse

Råde kommune opplever å bli kontaktet av hytteeiere som ønsker dispensasjon for å kunne være på hyttene sine.