Kommunen takket nei til 300.000 kroner: – Vi så oss ikke i stand til å gjennomføre prosjektet nå

Manglende kapasitet og ressurser gjør at kommunen ikke får gjennomført prosjektet «Livets siste dager». Dette prosjektet skulle sikre en felles ramme og struktur for behandling, pleie og omsorg ved livets slutt.