– Vi har ennå ikke mottatt svar. Det ble tidligere sagt at svar ville foreligge i løpet av våren, så vi håper det er nært forestående.

Det svarer Johnny Sundby, direktør i Movar IKS på spørsmål fra Moss Avis om Movar har fått svar på sin klage på kravet om nitrogenrensing på Fuglevik renseanlegg. Som Moss Avis har skrevet før, har Movar klaget dette kravet inn til miljødirektoratet (se faktaboks).

I et brev til alle statsforvalterne, som ble sendt ut i forrige uke, skriver miljødirektoratet at situasjonen i Oslofjorden er kritisk og at det er et umiddelbart behov for reduksjon i utslipp av næringsstoffer. Direktoratet gir en klar instruks om at alle renseanlegg av en viss størrelse skal underlegges krav om nitrogenrensing. Det skriver Vanytt.no.

I brevet pekes det på at den alvorlige situasjonen i Oslofjorden krever at alle kommuner og IKS i tettbygde strøk innenfor Oslofjordens nedbørsfelt, bør forvente at det vil komme krav om nitrogenfjerning ved utslipp av kommunalt avløpsvann.

Man ber samtidig statsforvalterne om å formidle at flest mulig kommuner starter prosjektering av nitrogenfjerning før de formelt får krav om det.

Fuglevik renseanlegg

Movar IKS har besluttet at Kambo renseanlegg skal legges ned, og at avløpet skal føres til Fuglevik renseanlegg.

Dette, kombinert med den forventede befolkningsveksten i vårt distrikt, vil gi nesten en fordobling av avløpsmengden inn til Fuglevik renseanlegg.

Da det interkommunale selskapet søkte om ny utslippstillatelse, fikk de krav fra statsforvalteren om full nitrogenrensing på Fuglevik renseanlegg.

Movar klaget på kravet, men fikk avslag.