Kommuneoverlegen: – Hvis man ser at man er i ferd med å bli flere, er det viktig å ta ansvar

Både ordføreren og kommuneoverlegen ser optimistisk på at mossinger vil vise hensyn til smittevern på 17. mai, og ber folk selv ta ansvar om det blir for store samlinger.