Fylkesmann Trond Rønningens oppfordring til Våler-politikerne i spørsmålene rundt kommunereformen.