Anne-Lise W. Kåsa representerer Arbeiderpartiet i  Våler kommunestyre.
Privat/selfie

Anne-Lise W. Kåsa mener flere heltidsstillinger er avgjørende for å rekruttere de beste til Våler kommune

Publisert