– Etter en voldsom start på året, med en kraftig konkursøkning i første kvartal, har vi de siste månedene sett en noe mer moderat kurve. Men det er likevel en markant økning, som tyder på at det er stadig flere selskaper som har det tøft økonomisk, kommenterer Per Færestad, Country Manager i Creditsafe Norway i en pressemelding.

Sliter gjør særlig bygg- og anleggsbransjen. Etter en kraftig økning i april, fortsetter den samme trenden i mai – med én viktig forskjell:

– I Creditsafe deler vi byggebransjen hovedsakelig i to kategorier: Oppføring av bygninger og spesialisert bygg- og anleggsvirksomhet. Tradisjonelt har vi pleid å omtale disse samlet, fordi kurvene her som regel har fulgt hverandre relativt stabilt. Nå ser vi derimot et tydelig skille, med en kraftig økning i førstnevnte kategori og en moderat nedgang i sistnevnte, sier Per Fjærestad.

Legges på is

Innen oppføring av bygninger økte antall konkurser med hele 70 prosent, opp fra 27 konkurser i mai i fjor til 46 i år, men 37 konkurser innen spesialisert bygg- og anleggsvirksomhet i mai, var sju færre enn i fjor, en nedgang på 10 prosent.

– Flere har advart om fall i salg av nye boliger, og byggeprosjekter som er lagt på is. Nå kan det se ut til at dette også begynner å gjøre seg til å kjenne i konkurstallene. Økningen i konkurser har også ringvirkninger langt utover de berørte aksjeselskapene. Vi ser at mange enkeltpersonforetak har måttet kaste inn håndkleet, ofte som et resultat av at selskapene de leier seg ut til å ha gått under, sier Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Bedre for serveringsbransjen

I april så serveringsbransjen en viss nedgang i antall konkurser. Denne trenden fortsetter også i mai. 28 konkurser i løpet av årets femte måned tilsvarer en nedgang på 28 prosent sammenlignet med fjorårets 39 konkurser.

– Det er positivt at nedgangen i serveringsbransjen fortsetter, men vi skal nok være forsiktig med å juble for tidlig. Bransjen hadde generelt høye tall gjennom pandemien, og det er åpenbart at mange serveringssteder fremdeles sliter, påpeker Fjærestad.