Kameratgjengen sørger for Flåtefest, men denne gang på nytt sted

Av