Kontrabeskjed om fysisk kontakt for de yngste: – Uheldig

Mandag kom regjeringen i samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet med en ny smittevern-veileder for idretten. En påfølgende pressemelding fra Norges Idrettsforbund ga inntrykk av at de yngste barna kunne ha fysisk kontakt. Det varte ikke lenge.