Kontrakten er endelig signert

Fredag ble det klart. Nå skal Nettpartner bygge ny kraftlinjetrasé fra Kambo til Moss, og den gamle skal fjernes. Arbeidet starter umiddelbart.