Moss Avis har 7. januar en fin sak på nettutgaven om «Byens historiske perle». Det er sjølsagt nødvendig at kommunen og andre krefter støtter opp om vern av Verkets historiske arbeiderboliger, Konvensjonsgården osv. Men jeg har én bønn til kommunen og andre: Bli enige om én navneform på den gule murbygningen som opprinnelig var og het Moss Jernverks administrasjons- og hovedbygning. For i dag finner vi minst fire varianter, alle tilsynelatende offisielle:

  • Konventionsgården heter den blant annet på Visit Østfolds viktige nettsted.
  • Konventionsgaarden står det på det store skiltet ved gården og på de brune kulturminneskiltene på innfartsveien og ved Tigerplassen.
  • Konvensjonsgaarden heter det på pila ved hovedinngangen til Amfisenteret som peker bort dit.
  • Konvensjonsgården står det på den illustrerte kartplakaten som kommunen har slått opp flere steder, bl.a. på Moss stasjon (denne som på flere måter er bare omtrentlig, blant annet gir den inntrykk av at Krapfossbrua ikke fins!).

Store norske leksikon kaller den det sistnevnte, Konvensjonsgården. De pleier å være nøyaktige med sånt, og forfatteren av artikkelen er professor Francis Sejersted (1939-2015), historiker og bl.a. tidligere styreleder i Fritt Ord.

Og det tror jeg er et godt valg. Nettopp etter 1814, da den nevnte konvensjonen satte et endelig punktum for «dansketida», bør vi kunne norsk språk om norske forhold. Dobbel aa for å og tion for sjon var dansk, og heller ikke konservativt riksmål har brukt disse formene på svært lenge.

Les også

Byens historiske perle