Gå til sidens hovedinnhold

Korona - en pandemi for alle?

Debatt

Vi i Moss Frivilligsentral har i løpet av det siste året mottatt flere henvendelser fra deler av innvandrerbefolkningen med spørsmål om karantene, vaksinering, anbefalinger og smitterestriksjoner.
Likevel ser vi at noen av innvandrerne tilknyttet Frivilligsentralen virker nærmest uinteressert i temaet. Hvorfor? Hva kan være årsaken til at noen føler at en pandemi ikke angår dem selv? Og hvorfor kommer så mange med spørsmål til oss?

For oss som er født i Norge er det å finne troverdig informasjonen relativt lett. Vi lærer hvilke informasjonskanaler vi kan stole på- og hvem en skal spørre for å få hjelp.
Vi skal ikke ta for gitt at nyankomne innbyggere vet hvordan alt fungerer når de kommer hit. Vår erfaring med innflytterne er at de fleste ønsker god norskopplæring og vil bli en del av det norske fellesskapet. Men av ulike grunner havner noen utenfor. Mange har lite nettverk og lite digital kompetanse, mange vet ikke om tilgjengelige tilbud og får ikke norske venner- og dermed lærer de seg heller ikke språket helt.

Det er menneskelig ikke å engasjere seg i noe en ikke blir inkludert i. Og koronainformasjonen og den norske dugnadsånden har dessverre ikke nådd ut til alle. Ikke alle vet om NRKs’ direktesendinger, Moss Kommune sine nettsider eller informasjonstelefonen på flere språk. Og for innvandrerne som abonnerer på lokale aviser kan det likevel være vanskelig å forstå en ofte komplisert formulering ;
«Det har kommet nye retningslinjer fra FHI om at intervallet mellom vaksinedose 1 og vaksinedose 2 skal justeres fra 12 til 9 uker. Dette har tilbakevirkende kraft» (tilfeldig eksempel). Teksten holdt ingen illustrasjoner.

I mars 2021 mottok vi 420 000 kroner fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) der pengene skulle gå til informasjonsprosjektet «StoppCovid Moss- ditt og mitt ansvar». Vi satte derfor i gang med å oversette de statlige, norske informasjonsplakatene over til andre språk. Vårt fokus var enkel, kort og visuell informasjon til alle. Og ingen har vært ivrigere i prosjektet enn vårt ressurssterke innvandrernettverk. De har bidratt med oversettelser, utdeling av gratis munnbind og informasjonsspredning på frivillig basis.

Nå ser vi endelig ut til å gå inn mot slutten av pandemien. Vi håper Norge stiller med sterkere beredskap ved neste krise; og at vi bruker den kommende tiden til å evaluere og legge til grunn en bedre strategi som inkluderer hele befolkningen når informasjon må ut til alle.
Det er i situasjoner som dette at vi forstår hvor viktig det er at et folk står samlet; at det er i fredstid vi bygger broer.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.