Koronaen påvirker når bommene på E6 og Kambo kan bli tatt ned

Om ikke korona-fallet i trafikken blir langvarig, kan E6-bommen i nordenden av Moss – og alle bommene langs E 18 i Indre Østfold – bli tatt ned neste år.