Helsedirektoratet har gitt klarsignal til at korps kan få spille sammen igjen – etter egne bestemmelser om smittevern.

RyggeMusikken øver til vanlig på Ekholt skole. De hadde planlagt sin første øvelse der tirsdag kveld, men det har de ikke fått tillatelse til.

– Nå har jo barneskolen nettopp åpnet, og vi har forståelse for avgjørelsen hvis begrunnelsen er smittefare. Men jeg synes det er veldig rart at vi ikke kan øve ute i skolegården, sier dirigenten.

Musikantene har sine egne instrumenter hjemme, men tyngre korpsutstyr er plassert på skolen. Det er det også vanskelig å få hentet ut, ifølge Gundersen.

Rygge ungdomsskole er fortsatt stengt, og den store salen der, Gullfunnet, hadde vært et godt alternativ.

– Der slipper vi heller ikke til, så da er planen vår nå å møtes til øving utenfor skolen, sier dirigenten.

Moss Avis har forelagt saken for Silje Hobbel som er kommunalsjef for kultur, aktivitet og inkludering.

– Vi trenger å undersøke litt og kommer tilbake med et svar i løpet av morgendagen, skriver Hobbel i en e-post mandag ettermiddag.

Helsedirektoratet har godkjent Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser. Den sier blant annet at det skal være to meters avstand mellom hver person og maksimalt 30 personer samlet. Musikantene skal ikke berøre andres instrumenter eller utstyr, og øvingslokalet må være stort nok.

For å begrense smitte under en kontrollert gjenopptakelse av øvinger, finnes det en rekke tiltak som skal settes i verk for å redusere smitterisiko. Veilederen inneholder også regler for hva som må desinfiseres, og det må sikres forsvarlig håndtering av kondens fra blåseinstrumenter.

Gundersen er også dirigent for Svinndal skolekorps, og de gjennomfører sin første øvelse onsdag kveld. Der stiller Svinndal Normisjon forsamlingslokalet «Fredheim» til disposisjon, og en ansatt ved skolen hjelper til med å hente ut instrumenter og utstyr.